GSIF – Gold Slip In Frame

SKU: GSIF - A4L, GSIF - A4P, GSIF - A3L, GSIF - A3P Category:

Sizes & Option

GSIF – A4L – Gold Slip In Frame Landscape

– Size A4 – 210mm x 297mm

GSIF – A4P – Gold Slip In Frame Portrait

– Size A4 – 297mm x 210mm

GSIF – A3L – Gold Slip In Frame Landscape

– Size A3 – 297mm x 420 mm

GSIF – A3P – Gold Slip In Frame Portrait

– Size A3 – 420 mm x 297mm